Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Când şi de câte ori pe an se cuvine să se împărtăşească credinciosul?

Împărtăşirea creştinului fiind strâns legată de spovedanie sau mărturisire, tot ce am spus despre timpul sau termenele de spovedanie se potriveşte şi aici. Adăugăm ce spun despre acest lucru Povăţuirile din Liturghier: „Preoţii de enorie să înveţe pe poporenii lor ca, într-un cuget curat, atât parte bărbătească cât şi femeiască, de va fi cu putinţă la praznice, iar de nu, negreşit în cele patru posturi de peste an, să se pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie.... Iar de vor vrea să se apropie de Sfânta Împărtăşanie şi afară de cele patru posturi obişnuite, să postească mai înainte.... şi să se pregătească după rânduială, prin mărturisirea păcatelor...”[1].

De dorit este ca fiecare creştin să se împărtăşească cât mai des, bineînţeles pregătindu-se din vreme pentru aceasta (1 Co 11, 28-29).



[1] Liturghier, Ed. I.B.M.B.O.R., Buc., 2000.