Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Sisoe (apoftegma 1): Distribuie pe Telegram

Unui frate făcându-i-se strâmbătate de către alt frate, a venit la avva Sisoe şi i-a zis: „Mi s-a făcut strâmbătate de cutare frate şi eu voi să-mi fac izbândă”. Iar bătrânul îl ruga zicând: „Nu, fiule, ci lasă mai bine la Dumnezeu izbânda”. Iar el zicea: „Nu voi înceta până nu voi face izbândă”. Şi a zis bătrânul: „Să ne rugăm, frate!” Şi sculându-se, a zis bătrânul: „Dumnezeule, nu mai avem trebuinţă de Tine, ca să porţi grijă pentru noi, căci noi ne facem izbânda noastră”. Deci, aceasta auzind fratele, a căzut la picioarele bătrânului, zicând: „Nu mă mai judec cu fratele, iartă-mă, avvo!”.


->