Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

"Cu regret anunțăm trecerea la viața veșnică a D-nului Miron Scorobete, șoț, tată și bunic, după o viață frumoasă și lungă, alături de cei dragi.

Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

Să il ierte Dumnezeu și să-l odihnească cu sfinții săi!

Articol publicat în 14-2-2023

Aveţi acum posibilitatea să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe care l-aţi plătit în cursul anului precedent pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare (Sopor-Cluj-Napoca), Protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Dacă nu aţi depus formularul pentru un alt scop nobil aveţi acum posi... mai mult
Articol publicat în 4-2-2023

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2023, astfel duminică 15 ianuarie 2023, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 10.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mij... mai mult
Articol publicat în 11-1-2023


File de pateric...
Zis-a iarăşi avva Foca: „Mutându-se în Schit avva Iacov, a fost luptat tare de dracul curviei. Şi aproape fiind de a se primejdui, a venit la mine şi mi-a arătat cele despre sine şi mi-a zis: «La cutare peşteră mă duc de luni. Dar te rog pentru Domnul, nimănui să nu spui, nici tatălui meu. Ci numără patruzeci de zile şi când se vor împlini, fie-ţi milă şi vino la mine, adu... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 252.

Din catehism...
Care este chemarea şi ce înseamnă?
Chemarea (invocaţia) este: „Tatăl nostru Carele eşti în ceruri”. Această chemare ne pune în adevărata stare de rugăciune; ne înalţă mintea la Dumnezeu şi ne întăreşte încrederea în El, ca Tată, ca „Părinte” (Rm 7, 15). 1. Cuvântul Tată deşteaptă încredere, ne aduce aminte de harurile primite de la Dumnezeu[1] şi „ne învaţă că acela care vrea să se roage lu... mai mult

Din Sfintele Canoane...
Can. 2 sin. I ec. zice:
Deoarece multe s-au făcut împotriva canonului bisericesc, fie din nevoie, fie în alt chip, la stăruinţa oamenilor, încât oamenii abia veniţi de la viaţa păgânească la credinţă şi care în scurtă vreme au fost catehizaţi se aduc îndată la baia spirituală, şi deodată cu botezarea se înaintează la episcopat sau la prezbiterat, s-a socotit că este bine de acum înainte nimic d... mai mult