Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Un bătrân s-a bolnăvit la Schit şi poftea să mănânce pâine proaspătă. Auzindu-l unul din fraţii cei nevoitori, a luat cojocul şi în el pâini uscate şi s-a dus în Egipt. Şi schimbând ... mai mult

Un pustnic aflând un om îndrăcit şi care nu putea să postească, s-a rugat lui Dumnezeu să se mute la dânsul dracul şi acela să se slobozească. L-a ascultat deci Dumnezeu şi a intrat dracul... mai mult

Un monah avea sub ascultare un alt monah, care era într-o chilie departe cu zece mile. Deci, i-a zis lui gândul: „Cheamă-l pe fratele să vină să ia pâinea”. Şi iarăşi a socotit: „De ce... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Mai mare dragoste decât aceasta nu este, a-şi pune cineva viaţa pentru fratele său. Iar cel ce aude de la cineva din fraţi cuvinte de ocară asupra lui şi ar putea... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: „Părinte, sunt doi fraţi şi unul dintr-înşii şade cu tăcere în chilia sa şi posteşte cu mare înfrânare toată săptămâna şi mu... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un părinte oarecare, zicând: „Pentru ce, părinte, acum fraţii care se ostenesc prin pustie şi prin mănăstiri, nu pot câştiga darurile lui Dumnezeu precum câştiga... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Părinţii noştri cei de demult aveau obicei: care erau mai bătrâni, cercetau pururea pe cei mai tineri, mergeau la chilia lor şi luau seama cum petrec la chilii, cu... mai mult

Un frate oarecare l-a întrebat pe un părinte, zicând: „Cum şi în ce chip este, părinte, dragostea de fraţi? Dar nedragostea?” Răspuns-a lui bătrânul, zicând: „Dragostea de fraţi, ace... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „Fiilor, eu niciodată, din tinereţile mele, n-am vrut să mă folosesc numai pe mine, iar pe fratele meu să-l las nefolosit. Totdeauna m-am silit după putinţa mea, c... mai mult

Un frate oarecare, foarte cucernic şi iubitor de Dumnezeu, avea mare dragoste către un sihastru iscusit. Odată mergând după obiceiul său la acel sihastru, (precum de multe ori mergea la dânsul ... mai mult

1 2 »


->
Adaus