Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Spunea unul din bătrâni, că Sfântul Vasilie mergând la o viaţă de obşte, după cuviincioasa învăţătură, a zis egumenului: ai vreun frate aici care să aibă ascultare? Iar el a zis lui: t... mai mult


->
Adaus