Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Zis-a avva Zinon, ucenicul fericitului Siluam: „Să nu locuieşti în loc numit, nici să şezi cu un om ce are nume mare, nici să pui temelie a-ţi zidi ţie chilie cândva”

Se spunea pentru avva Zinon, că întâi nu voia să ia de la cineva ceva. Şi pentru aceasta cei ce aduceau se duceau scârbiţi, căci nu lua. Şi alţii veneau la dânsul voind să ia ca de la un b... mai mult

S-a dus un frate egiptean în Siria la avva Zinon şi prihănea gândurile sale înaintea bătrânului. Iar el minunându-se, a zis: „Egiptenii ascund faptele bune care le au, iar neajunsurile care ... mai mult

Au venit nişte fraţi la el [avva Zinon] şi l-au întrebat, zicând: „Ce înţelegere are cuvântul acela ce este scris în cartea lui Iov: «Şi cerul nu este curat înaintea Lui?»” Şi răspu... mai mult

Spuneau părinţii pentru avva Zinon, că şezând în Schit, a ieşit noaptea din chilia sa, spre luncă şi rătăcindu-se, a făcut trei zile şi trei nopţi umblând şi ostenindu-se. Leşinând a... mai mult

Altădată acelaşi avva Zinon, umblând în Palestina şi odihnindu-se, a şezut aproape de o pepenărie să mănânce. Şi i-a zis lui gândul: „Ia-ţi ţie un castravete şi mănâncă că ce est... mai mult

Zis-a avva Zinon: „Cel ce voieşte ca să-i asculte degrabă Dumnezeu rugăciunea, când se scoală, să-şi întindă mâinile sale către Dumnezeu, mai înainte de toate şi mai înainte de suflet... mai mult

Spuneau părinţii că era într-un sat unul care postea mult, încât se chema numele lui postitorul. Şi auzind avva Zinon de dânsul, l-a chemat pe el; iar el s-a dus cu bucurie. Şi rugându-se ei... mai mult

Doi fraţi locuind deosebi, mergeau unul către altul. Şi a zis unul dintr-înşii celuilalt: „Voiesc să mă duc la avva Zinon să-i spun lui un gând”. A zis şi celălalt: „Şi eu aceasta vo... mai mult

Zicea avva Zinon că i-a povestit lui fericitul Serghie egumenul din Pediada, o povestire ca aceasta: „Odată – zice – călătorind noi cu un bătrân sfânt, fiind şi alţi fraţi împreună c... mai mult

1 2 »


->
Adaus