Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Zis-a avva Ammona: „Patrusprezece ani am făcut în schit, rugându-mă lui Dumnezeu noaptea şi ziua, ca să-mi dăruiască să biruiesc mânia”

Un frate a întrebat pe avva Ammona, zicând: „Spune-mi un cuvânt ca să mă mântuiesc!” Şi i-a răspuns bătrânul: „Mergi şi-ţi fă gândul tău, precum fac făcătorii de rele, care sunt... mai mult

Spuneau unii pentru avva Ammona, că şi vasilisc (şarpe veninos) a omorât. Căci ducându-se în pustie ca să scoată apă din fântână şi văzând un vasilisc, s-a pus cu faţa în jos, zicân... mai mult

Povestit-a unul din părinţi că era la chilii un bătrân ostenitor purtând rogojină şi mergând, s-a dus la avva Ammona. Şi l-a văzut pe el bătrânul purtând rogojina şi i-a zis lui: „Ace... mai mult

Unor fraţi li s-a întâmplat o scârbă la locul lor şi vrând să-l părăsească s-au dus la avva Ammona. Şi iată, bătrânul mergea cu corabia pe apă şi văzându-i umblând pe marginea râu... mai mult

Venit-a odată avva Ammona să treacă un râu şi a găsit o corabie dregându-se şi a şezut lângă dânsa. Şi iată altă corabie (luntre) a venit şi a trecut pe oamenii care erau acolo. Şi i-... mai mult

A purces odată avva Ammona să meargă la avva Antonie şi a pierdut drumul. Şi şezând, a adormit puţin. Şi sculându-se din somn, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Mă rog Ție, Doamne, Dumne... mai mult

Acestui avva Ammona i-a proorocit avva Antonie, zicând: „O să sporeşti întru frica lui Dumnezeu”. Şi scoţându-l afară din chilie, i-a arătat o piatră şi i-a zis: „Ocărăşte piatra a... mai mult

Se spunea pentru dânsul [avva Ammona], că au venit unii la el să se judece, iar bătrânul se făcea nebun. Şi iată, o femeie zicea către vecina ei: „Acest bătrân este nebun”. Şi a auzit-... mai mult

A venit odată avva Ammona să guste ceva într-un loc şi era acolo unu care avea nume rău. Şi ce s-a întâmplat de a venit o femeie şi a intrat în chilia fratelui celui ce avea nume rău. Deci,... mai mult

1 2 »


->
Adaus