Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Moise (apoftegma 10): Distribuie pe Telegram

Şezând odată fraţii lângă dânsul [avva Moise], le zicea lor: „Iată barbarii astăzi vin la Schit. Sculaţi-vă şi fugiţi!” „Dar tu nu fugi, avvo?” Iar el le-a zis: „De atâţia ani aştept ziua aceasta, să se împlinească cuvântul Domnului Hristos, care zice: «Toţi cei ce scot sabia, de sabie vor muri»” [Mt 26, 52]. Ei i-au zis: „Nici noi nu fugim, ci cu tine vom muri”. Atunci el le-a zis: „Eu nu am nici o vină. Fiecare să vadă cum şade”. Şi erau şapte fraţi, cărora le-a zis: „Iată barbarii se apropie de uşă”. Şi intrând i-au omorât. Iar unul dintr-înşii temându-se, s-a ascuns după împletiturile de coşniţe şi a văzut şapte cununi pogorându-se şi încununându-i pe dânşii.


->