Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Fericitul Theofil arhiepiscopul a mers odată la muntele Nitriei și a venit avva muntelui la dânsul. Și i-a zis lui arhiepiscopul: „Ce ai aflat mai mult în calea aceasta, părinte?” I-a răspu... mai mult

Au venit odată părinții la Alexandria, chemați fiind de Theofil arhiepiscopul, ca să facă rugăciune să surpe capiștile idolești. Și mâncând ei cu dânsul, li s-a pus carne de vițel și m... mai mult

Acest avva Theofil arhiepiscopul s-a dus odată la Schit. Și adunându-și frații, au zis lui avva Pamvo: „Zi vreun cuvânt episcopului, ca să se folosească”. Zis-a lor bătrânul: „Dacă nu... mai mult

Acelaşi avva Theofil zicea: „Ce fel de frică şi cutremur şi nevoie avem să vedem, când sufletul se desparte de trup! Că vine la noi oaste şi putere de la stăpânirile cele potrivnice, stăp... mai mult

Acest avva Theofil arhiepiscopul vrând să se săvârşească, a zis: „Fericit eşti, avvo Arsenie, că de acest ceas îţi aduceai aminte pururea!”


->
Adaus