Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Olimpie: „S-a pogorât odată un preot al elinilor la Schit şi a venit la chilia mea şi a adormit”. Şi văzând vieţuirea călugărilor, mi-a zis: „Aşa vieţuind, nimic nu vedeţ... mai mult

Avva Olimpie cel al chiliilor, a fost luptat spre curvie şi i-a zis lui cugetul: „Du-te, ia femeie!” Şi sculându-se a călcat lut şi a făcut femeie. Apoi şi-a zis: „Iată femeia ta! Trebui... mai mult


->
Adaus