Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Întrebat-a maica Theodora pe avva Theofil, ce este cuvântul acela al apostolului: „Vremea răscumpărând?” [Col 4, 5] Iar el i-a zis ei: „Numirea arată câștigul. Adică: «Vreme de ocară... mai mult

Zis-a maica Theodora: „Siliți-vă să intrați prin ușa cea strâmtă [Mt 7, 13], că precum pomii, de nu vor lua ierni și ploi, nu pot a face roadă, așa și nouă veacul acesta iarnă ne este ... mai mult

A zis iarăși [maica Theodora]: „Bine este a ne liniști, căci bărbatul înțelept, liniște aduce [Pr 1, 12]. Că mare lucru este, cu adevărat, fecioarei și călugărului a se liniști, dar ma... mai mult

Zicea iarăși această maica Thedora, că odată un bărbat evlavios se ocara de oarecine și aceasta zicea către dânsul: „Puteam și eu să-ți zic asemenea, dar legea lui Dumnezeu îmi închide... mai mult

A zis iarăși această maică [Theodora]: „Învățătorul este dator să fie străin de iubirea de stăpânire, de iubirea de argint, de slava deșartă, departe de mândrie, nebatjocorindu-se de ... mai mult

Aceeaşi maică [Theodora] zicea iarăşi că: „Nici nevoinţa, nici privegherea, nici tot felul de osteneală nu mântuieşte, fără numai smerita cugetare cea adevărată. Căci era un pustnic c... mai mult

A zis iarăşi maica Theodora, că era un călugăr care de mulţimea ispitelor, zicea: „Mă duc de aici”. Şi după ce şi-a pus sandale în picioare, a văzut pe alt om că-şi pune şi el sanda... mai mult


->
Adaus